Πολιτική ασφαλείας

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Για την διευκόλυνσή σας και την βελτίωση της εμπειρίας αγορών, το «www.xartogonia.gr» διατηρεί εγγραφές με τα προσωπικά σας στοιχεία. Η πληροφορία αυτή χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο στα πλαίσια του Iστοτόπου «www.xartogonia.gr» και αφορά κυρίως σε στοιχεία απαραίτητα για την ολοκλήρωση των αγορών σας. Η πληροφορία αυτή είναι προσβάσιμη μόνο από εξουσιοδοτημένους χρήστες και τηρούνται διεθνή πρότυπα ασφαλείας όσον αφορά την αποθήκευσή της.

Όσον αφορά στα στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας θα πρέπει να γνωρίζεται ότι:

  • Δεν αποθηκεύεται (έστω και προσωρινά) κανένα στοιχείο της κάρτα σας τοπικά στον υπολογιστή σας.
  • Κατά την διάρκεια μετάδοσης των στοιχείων της κάρτας από τον υπολογιστή σας στον εξυπηρετητή «www.xartogonia.gr», χρησιμοποιείται κρυπτογράφηση (SSL).
  • Τα δεδομένα της κάρτας μεταδίδονται άμεσα στην αντίστοιχη τράπεζα που επεξεργάζεται τις ηλεκτρονικές συναλλαγές χωρίς να γίνεται κάποια επεξεργασία στον εξυπηρετητή του Ιστοτόπου «www.xartogonia.gr».